Tandlæge Marie-Louise Astrup-Wrisberg udfører ortodontisk nødbehandling i ferier på børn og unge. Vi har netop haft et barn i efterårsferien. Efter endt tandregulering er det ofte nødvendigt med mange års retention.
 
Det vil sige lille tråd bag fortænder i underkæben, nogen gange også bag fortænder i overkæben. Disse retainers/retentionstråde kan gå løs. Vi sætter disse på plads igen med plast. Hvis disse går helt i stykker kan vi få fremstillet nye og sætte disse på.

12 + 4 =

Som led i en overordnet behandlingsplan registrerer vi dit bid og noterer i journal evt.
Afvigelser fra normalt bid. Stort over eller underbid. Dybt bid, trangstilling eller andet.
Åbent bid og krydsbid kan også forekomme.
 
Så længe det ikke generer funktionelt eller kosmetisk kan de fleste leve fint med små afvigelser fra normalt bid. Der skal altså være en indikation for at foretage ortodonti/tandretning på voksne. I Danmark er ortodonti et speciale og kræver en ekstrauddannelse på3,5 år at blive ortodontist.

Tandregulering af børn og voksne hos Rungstedtand ved Hørsholm

Vi lægger vægt på at informere om den bedste behandling, så du får det bedste udgangspunkt. Så vi samarbejder således også med specialister på tværs af andre klinikker som vi kan stå inde for. På den måde er du sikret det bedre stykke arbejde når det kommer til noget så essentielt som dine tænder her og nu og fremtidigt.

Man bør vide at det tager længere tid at flytte tænder på voksne individer frem på børn og unge i vækstspurt. Vores klinik udfører ikke større ortodonti/tandretning, men henviser til ortodontisk specialtandlæge Karin Binner Becktor, der både foretager tandretning med fast apparatur og tandretning med usynlige invasalign skinner fremstillet i udlandet.
 
Ved meget store underbid eller andre skæve kæberelationer har vi haft nogen patienter, der er tilbudt kirurgisk ortodontisk behandling på Rigshospitalet og Odense universitets hospital. En lidt længere proces som giver flotte resultater.
 
Hver gang vi udfører en tandfyldning eller tandkrone på klinikken forsøger vi at skabe det korrekte bid på tanden, så denne hverken er for høj eller for lav, så denne kan indgå i de normale tyggemønstre og sikre en god stabil okklusion/sammenbid.
 
Tak fordi du læste med hos Rungstedtand, som er en tandlæge i Nordsjælland ved Hørsholm.
 
Husk at bestille tid via ☎ +45 4586 3325.
Eller via ✉ ml@rungstedtand.dk.